Jana Masárová
Eva Ivanová
 

Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Social and Economic Relations, Trenčín, Študentská 3, Slovak Republic

DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2018.294

2nd International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2018 – Graz, Austria, November 8, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-13-4

Abstract

To assess the economic performance of states, there are indicators reflecting their economic success. In developed countries of world economy, in addition to economic development, also the social, environmental and other factors, which particularly affect the quality of life or the welfare of the country’s population, are becoming more and more significant. Within the criticism of gross domestic product, several alternative approaches and indexes have emerged, such as Human Development Index, Global Competitiveness Index, Legatum Prosperity Index, Index of Economic Freedom and others. The aim of this article is to find the dependence between the gross domestic product per capita and the selected alternative indicators, and to evaluate the performance of Visegrad Group countries.

Key words

Performance, Gross domestic product, Human Development Index, Global Competitiveness Index, Legatum Prosperity Index, Index of Economic Freedom, Visegrad Group


References
[1] Eurostat. (2017) Database, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
[2] UNDP. (2017) Human Development Report 2016, Available at: https://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
[3] Legatum Institute. (2017) The Legatum Prosperity Index, London: Legatum Institute. Available at: https://www.prosperity.com.
[4] The Heritage Foundation. (2017) Index of Economic Freedom, Available at: https://www.heritage.org/index/.
[5] WEF. (2017) The Global Competitiveness Report 2017-2018, Available at: https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
[6] Neumannová, A. (2007) Podniková diagnostika, Bratislava: EKONÓM.
[7] Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. (2009) Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C.H. Beck.
[8] Zalai, K. et al. (2010) Finančno-ekonomická analýza podniku, Bratislava: Sprint dva.
[9] Rejnuš, O. (2014) Finanční trhy, Praha: Grada Publishing.
[10] Kutscherauer, A., Fachinelli, H., Hučka, M., Skokan, K., Sucháček, J., Tománek, P., Tuleja, P. (2010) Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země – pojetí, teorie, identifikace a hodnocení, Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
[11] Tuleja, P. (2010) Praktická aplikace metod hodnocení regionálních disparit. In: Acta academica karviniensis, No. 1 (2010). Karviná: SU OPF.
[12] Svatošová, L. Novotná, Z. (2012) Regionální disparity a jejich vývoj v ČR v letech 1996-2010. In: Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, Vol. 15, no. 1, pp. 103-110.
[13] Michálek, A. (2012) Vybrané metódy merania regionálnych disparít. In: Geografický časopis, Vol. 64, no. 3, pp. 219-235.
[14] Hamada, R. (2014) Vybrané spôsoby a metódy merania a hodnotenia regionálnych disparít. In: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, No 1, pp. 21-34.
[15] Nordhaus, W., Tobin, J. (1973) Is Growth Obsolete. In: The Measurement of Economic and Social Performance, ed. Milton Moss, 509-534, New York: Columbia University Press.
[16] Piketty, T. Saez, E. (2001) Income Inequality in the United States, 1913 to 1998. In: National Bureau of Economic Research Working Paper, Available at: https://www.nber.org/papers/w8467.pdf.
[17] Osberg, L., Sharpe, A. (2005) How should we measure the ‘economic’ aspects of well-being? In: Review of Income and Wealth, Vol. 51, issue 2, pp. 311–336. doi:10.1111/j.1475-4991.2005.00156.x.
[18] Lisý, J. (2005) Makroekonómia 1. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast, Bratislava: EKONÓMIA.
[19] Habánik, J. (2005) Hodnotenie výkonnosti slovenskej ekonomiky. In: Sociálno-ekonomická revue, Vol. 3, no. 2, pp. 53-65.
[20] Klvačová, E., Malý, J. (2008) Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EÚ a ČR, Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie.
[21] Havierniková, K., Koišová, E. (2017) The relationship between GDP creation and the selected variables of business environment. In: Actual Problems of Economics, Vol. 187, No.1 (2017), pp. 389-397.
[22] Večerník, J. (2012) Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data. In: Politická ekonomie, Vol. 60, no. 3, pp. 291-308.
[23] Krajňáková, E., Vojtovič, S. (2012) Sociologická analýza trhového hospodárstva, Žilina: GEORG.

masarova_ivanova_multi-criteria_assessment_of_visegrad_group_economies´_performance_pp_294-302

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia